Vítejte na stránkách spoleenosti Weller spol. s r.o.

Naše firma Weller spol. s r.o. je autorizovaným zástupcem nimeckých výrobcu elektroinstalaeního materiálu
ARCUS ELEKTROTECHNIK

ARCUS patoí k poedním nimeckým výrobcum elektroinstalaeního materiálu. Portfolio výrobku obsahuje poevážni kabelový spojovací materiál, bezpeenostní ochranné pomucky a zkratovací soupravy. ARCUS je jediným výrobcem v Evropi vyrábijící unikátní tyeové zásuvné zkratovací soupravy, které jsou s velkým úspichem dlouhodobi používány v elektro rozvodných zaoízeních po celém sviti, Eeskou republiku nevyjímaje.


Jsme schopni dodat veškerý sortiment tichto výrobcu, samozoejmostí je poradenství poi oešení problému a navržení jeho optimální oešení.