ZEMNÍCÍ A ZKRATOVACÍ SOUPRAVA

Pro pojistkové vývody s DIN patronami NH 00 až 0-3

Patrony jsou vybaveny kontaktními hroty pro připojení k obslužnému náčiní - stejné jako při výměně pojistek. Patrona smí být do pojistkového vývodu připojena po odzkoušení absence napětí na příslušných kontaktních svorkách.

Konstrukční provedení:
Patrony typu 508 130 (červený polyamid)
s pevně připojeným Cu lanem
Patrony s pevným otočným připojením k Cu lanu, polovina patrony je vyrobena z červeného polyamidu

Zkratovací části patron jsou vyrobeny z pocínované měděné slitiny.
Kontaktní hroty na patronách pro připojení obslužného náčiní jsou vyrobeny z galvanizované oceli.

Délky fázových lan:        320-520-720 mm
Délka zemnícího lana:   1200 mm

Propojovací lana jsou vyrobena z vysoce ohebného Cu lana potaženého průhlednou izolací.
Konce lan a spojovací kus jsou lisovány a opatřeny průhlednou a vodotěsnou izolací.
Standardně dodávané se zemní svorkou typu 502 016 nebo dle požadavku zákazníka.

Typové označení Typ patrony Průřez Cu
lan (mm2)
Ir / tr
( kA / 1s )
Váha soupravy
v kg
512 074 00 16 3,5 1,1
508 024 0-3 25 5 2,2
508 051 0-3 35 7,5 2,5
508 052 0-3 50 10 3,0


UNIVERZÁLNÍ ZEMNÍCÍ A ZKRATOVACÍ SOUPRAVA

Pro pojistkové vývody s DIN patronami NH 00 až 0-4a


3-pólová zemnící a zkratovací souprava - Cu lana

Propojovací kabely jsou vyrobeny z vysoce ohebných Cu lan o průřezu 35 mm2 s průhlednou PVC izolací.
Spojovací kus lan je pokryt stejným typem izolace.
Plně izolované konce Cu lan jsou obsluhovány pomocí izolované ovládací rukojeti.
Délky fázových lan:     320-520-720 mm
Délka zemnícího lana:     1000 mm
Zkratová odolnost:      7,5 kA/1s.

Typové označení:      512 257


Plně izolovaný kontaktní konec Cu lana.


Připojovací patrony pro NH nožové pojistky
podle DIN 43620

Patrona je vyrobena z červeného plastového materiálu tvrzeného skelným vláknem a z ocelové nožové vložky se šroubovací objímkou pro připojení izolovaného konce Cu lan a pro připojení k ovládací rukojeti.

Velikost patrony

Typové označení Velikost
508 1411 00
508 142 0-3
508 143 4a

1) použitelné také se soupravou pro staveništní rozvaděče 512 258Zemnící a zkratovací souprava pro servisní a staveništní rozvaděče

Typové označení: 512 258
Propojovací kabely jsou vyrobeny z vysoce ohebných Cu lan o průřezu 25 mm2 s průhlednou PVC izolací.
Délky fázových Cu lan jsou 180-180-260 mm. Šrouby kabelových ok jsou obsluhovány pomocí plně izolované ovládací rukojeti 508 145.
Soupravu lze použít spolu s patronami NH 00, nebo patronami šroubových pojistek E27 a E33.
Zemnící připojovací svorka typového označení 502 067 je uzpůsobena pro připojení na
Plochý vodič od 9 do 18 mm
Kruhový vodič do průměru 18 mm
Hlavu šroubu SW17 a SW19 (M10, M12)
Zkratová odolnost je 7 kA/1s

Zemnící ovládací rukojeť

Typové označení: 508 145
Krátká ovládací rukojeť pro jednoduchou obsluhu soupravy. Z jedné strany umožňuje připojení pojistkových patron a z druhé strany izolovaných konců Cu lan zkratovací souprav 512 257 a 512 258.

Zemnící připojovací svorka pro soupravu 512 257

Typové označení: 502 064
Izolovaná zemnící svorka s ohebnou rukojetí pro připojení na plochý vodič (od 3 do 6 mm) - zespodu

Zemnící připojovací svorka pro soupravu 512 257

Typové označení: 502 065
Izolovaná zemnící svorka s ohebnou rukojetí pro připojení na plochý vodič (od 3 do 6 mm ) - seshora

Patrony pro šroubové pojistky typu DIAZED pro soupravy 512 257 a 512 258 ovládané pomocí ovládací rukojeti 508 145
Typ patrony osazené
Typové označení Velikost Hrot Kruh
597 064 E27 X  
597 066 E27   X
597 063 E33 X  
587 065 E33   X
Spojovač pro odizolované kabelové konce pro soupravy 512 257 a 512 258 ovládané pomocí ovládací rukojeti 508 145

Typové označení: 508 147
Izolovaný spojovač pro průřezy 25 - 150 SM/185 RM 16 - 150 RE/185 SE.
Použitelný na odizolované kabelové konce.
Pro utažení jádra slouží iambus šroub č.6.

Propojovací element pro speciální pojistkové zásuvky KKV pro soupravy 512 257 a 512 258 ovládané pomocí ovládací rukojeti 508 145

Typové označení: 508 144
Propojovací element pro speciální pojistky do distribučních rozvaděčů spol. Jean Müller, nebo kompatibilních.

Zemnící vložka pro soupravy 512 257 a 512 258 ovládané pomocí ovládací rukojeti 508 145

Typové označení: 508 148(400A), 508 149(630A)
Zemnící vložka pro Dreischer připojovací blokové systémy 403 pro 400 A a 630 A se šroubovacím propojením s plně izolovanými konci Cu lan.

Zemnící konektor se šroubovým konektorem pro Cu lana pro soupravy 512 257 a 512 258 ovládané pomocí ovládací rukojeti 508 145

Typové označení: 515 228
Zemnící konektor pro pevnou montáž do rozvaděče. Konektor je pocínovaný a konstrukčně zabezpečený proti pohybu.
Další typy konektorů dle požadavků zákazníka!

Transportní kufřík

Ocelový transportní kufřík s oddělenými schránkami.

Typové označení Rozměry
Š D V
615 053 440 330 130
615 059 390 245 110
615 060 450 250 190