ZEMNÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SVORKY

Ve tvaru U-třmenu pro ploché konstrukce

Svorky se žlábkem ( typ Prisma - brusný povrch ) jsou vhodné též pro trubky a kulaté vodiče.

Při montáži svorky 502 026 na uzemněnou konstrukci musíme po každém otočení šroubu hnout se svorkou sem tam. Až dojde k odstranění nátěru nebo koroze z obou stran konstrukce může dojít k úplnému dotažení šroubu s kolíkovou rukojetí.

Pokyny k použití:
Silou uzavřené připojení svorky na vodič vyvolává v případě zkratu dynamické síly. Proto musí být svorky pevně a bezpečně připojeny.

Objednací číslo Průřez lana
(mm2)
Ir/tr
(kA/s)
Výška svorky (mm) Dorazový šroub-závit Velikost svorek (mm) Váha / kus
(cca. kg)
a3) b c e
Poznámka: Křídlový šroub je opatřen kuželovým hrotem.
Třmen je vyroben z oceli, veškeré díly jsou pozinkovány.
502 0461) 16-50 7,2 20 M10 30 30 36 23 0,2
Poznámka: Šrouby s kolíkovou rukojetí jsou z pozinkované oceli a jsou opatřeny kruhovými zářezy.
Třmen je z legované mědi, svorkové plochy jsou dodatečně opatřeny Prismem.
502 016
502 019
502 020
16-70
35-70
95-120
12
12
25
20
41
41
M10
M10
M12
26
32
32
60
85
85
44
73
73
23
32
32
0,4
0,9
0,9
Poznámka: Šrouby s kolíkovou rukojetí jsou z pozinkované oceli a jsou vybaveny přítlačným segmentem.
Třmeny jsou z legované mědi, jejich svorkové plochy jsou dodatečně opatřeny Prismem.
502 028
502 021
502 022
16-70
35-70
95-120
12
12
25
15
31
31
M10
M10
M12
26
32
32
60
85
85
44
73
73
23
32
32
0,4
0,9
0,9
Poznámka: Kontakty jsou opatřeny ozubenými třecími plochami z oceli, tvrzeny a pozinkovány.
502 026 35-120 25 24 M12 32 185 73 32 1,1

1) K zemnímu připojení třípólových zemnících a zkratovacích souprav.
2) Uvedené zkratová odolnost platí při použití s max. průřezem lana.
3) Míra "a" na svorkách odpovídá šířce čelisti.

UNIVERZÁLNÍ ZEMNÍCÍ A VODIČOVÉ SVORKY

Vhodné pro kulové pevné body

Kulové kleště
Kompaktní způsob konstrukce umožňuje montáž v prostorově omezených podmínkách. Obě svorkové čelisti jsou opatřeny kulovými vrchlíky. To zabrání deformaci nebo opotřebení vrchní plochy kulového čepu.
Při připojení se pověsí otevřené kleště na kulový čep a poté jsou pevně zašroubovány, síla působící přitom na čep je pouze vlastní váha přípravku.
Univerzální vodičové připojovací svorky
Vidlicovitě vypracovaný svorkový třmen poskytuje pevné spojení odolné mechanickým silám při průchodu zkratových proudů.
Univerzální vodičové připojovací svorky jsou vybaveny tlakovým třmenem určeným k připojení na kulaté a ploché vodiče, kulové pevné body a vodičové pevné body. Svorkové plochy pro ploché a kruhové vodiče jsou opatřeny příčným rýhováním.
Plochy pro připojení kabelového oka jsou opatřeny důlkem pro vsazení hrotu na kabelovém oku - pojistka proti otáčení kabelového oka Cu lana.

Zemnící připojovací svorky a kleště jsou vybaveny držadly z umělé hmoty.
Svorková tělesa jsou vyrobena z vysoce pevné legované mědi, šroubová vřetena, připojovací šrouby a pérové podložky z pozinkované oceli.

Objednací číslo Rozsah svorky v mm Průřez lana (mm2) Ir/tr
(kA/s)
Připojovací šroub Váha / kus ( kg )
Svorka k připojení Vodič Kotevní bod Svorka k připojení
Vodič Uzemnění Kruhový Plochý Kulový bod Hrazda Vodič Uzemnění
Kulové kleště
508 057 508 058 - - 20 - max 95 17,5 M10 0,40 0,50
508 059 508 060 - - 25 - max 120 25 M12 0,50 0,60
Univerzální připojovací svorky
507 042 507 056 9-22 do 20 20 15 max 70 12 M10 0,60 0,70
507 043 507 057 9-22 do 20 25 20 max 120 25 M12 0,80 0,90
597 166 - 9-22 do 20 20/25 20 max 95 17,5 M12 0,80 -
597 015 597 005 9-22 do 20 25/30 20 max 95 17,5 M12 0,80 0,90
598 955 - 9-22 do 20 25/30 20 120 25 M12 0,80 -

1) Zkouška vysokým proudem univerzální svorky typ 507 042 s kulovým čepem typ 515 076 vykázala hodnotu: 23 kA / 1,3 s.

ZEMNÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SVORKY

Pro připojení na speciální pevné body

Kontaktní části:
Svorka pro zemní připojení se šroubem pro připojení zemnící svorky šroubem M12 a se šroubem s křídlovou hlavou pro pevné propojení s pevným bodem. Tělo svorky je vyrobeno ze slitiny mědi, šrouby z oceli. Všechny části jsou galvanicky pocínovány.
Typové označení: 515 044

Svorka podobná předchozímu typu ale s plastovým držákem.
Typové označení: 515 128

Svorka pro zemní připojení s automatickým mechanickým zajištěním proti vyklouznutí. Při demontáži svorky jen překonáte odpor pružiny na pojistném čepu a provedete vytažení svorky. Materiály dle 515 044.
Typové označení: 515 122

Všechny typy těchto svorek mohou být kombinovány s Cu lany do průřezu 120 mm2.
Zkratová odolnost: 24 kA/1s

Kontaktní pevné body:
Válcový pevný bod z pocínované slitiny CuNiSi s maticí a pružnou podložkou z galvanizované oceli.
Zkratová odolnost: 33 kA/1 s
Typ Rozměry šroubu
DxL
Velikost klíče Váha v kg
515 148 M16x40 22 0,22
515 149 M16x40 22 0,22váha cca. 2,3 kg
Zemnící připojovací deska:
Je vyrobena z pocínované mědi o tloušťce 5 mm s připojenou modifikovanou svorkou 515 044 a 3-mi válcovými pevnými body. Slouží pro připojení až 3 jednopólových souprav na desku spojenou se zemí.
Zkratová odolnost: 33 kA / 1 s
Typové označení: 515 129