UNIVERZÁLNÍ ZEMNÍCÍ A VODIČOVÉ SVORKY

Vhodné i pro kulové pevné body

Kulové kleště
Kompaktní způsob konstrukce umožňuje montáž v prostorově omezených podmínkách. Obě svorkové čelisti jsou opatřeny kulovými vrchlíky. To zabrání deformaci nebo opotřebení vrchní plochy kulového čepu.
Při připojení se pověsí otevřené kleště na kulový čep a poté jsou pevně zašroubovány, síla působící přitom na čep je pouze vlastní váha přípravku.
Univerzální vodičové připojovací svorky
Vidlicovitě vypracovaný svorkový třmen poskytuje pevné spojení odolné mechanickým silám při průchodu zkratových proudů.
Univerzální vodičové připojovací svorky jsou vybaveny tlakovým třmenem určeným k připojení na kulaté a ploché vodiče, kulové pevné body a vodičové pevné body. Svorkové plochy pro ploché a kruhové vodiče jsou opatřeny příčným rýhováním.
Plochy pro připojení kabelového oka jsou opatřeny důlkem pro vsazení hrotu na kabelovém oku - pojistka proti otáčení kabelového oka Cu lana.

Zemnící připojovací svorky a kleště jsou vybaveny držadly z umělé hmoty.
Svorková tělesa jsou vyrobena z vysoce pevné legované mědi, šroubová vřetena, připojovací šrouby a pérové podložky z pozinkované oceli.

Objednací číslo Rozsah svorky v mm Průřez lana (mm2) Ir/tr
(kA/s)
Připojovací šroub Váha / kus ( kg )
Svorka k připojení Vodič Kotevní bod Svorka k připojení
Vodič Uzemnění Kruhový Plochý Kulový bod Hrazda Vodič Uzemnění
Kulové kleště
508 057 508 058 - - 20 - max 95 17,5 M10 0,40 0,50
508 059 508 060 - - 25 - max 120 25 M12 0,50 0,60
Univerzální připojovací svorky
507 042 507 056 9-22 do 20 20 15 max 70 12 M10 0,60 0,70
507 043 507 057 9-22 do 20 25 20 max 120 25 M12 0,80 0,90
597 166 - 9-22 do 20 20/25 20 max 95 17,5 M12 0,80 -
597 015 597 005 9-22 do 20 25/30 20 max 95 17,5 M12 0,80 0,90
598 955 - 9-22 do 20 25/30 20 120 25 M12 0,80 -

1) Zkouška vysokým proudem univerzální svorky typ 507 042 s kulovým čepem typ 515 076 vykázala hodnotu: 23 kA / 1,3 s.