SOUPRAVY PRO VOLNÉ VEDENÍ

a trafostanice do 40,5 kV

Tato souprava je osazena vodičovými svorkami typu 507 003. Tyto svorky mají veliký svorkový rozsah a jsou vyrobeny pocínované slitiny mědi.
Výkyvná ovládací hřídel svorky umožňuje snadnou montáž soupravy v různých pozicích.

Svorkový rozsah:
- lano 16 - 240 mm2 RM
- kulový 4,5 - 20 mm
- plochý vodič do 20 mm
Pro hliníkové a měděné vodiče.

Spojovací kus je lisován, finálně šroubován a spolu s kabelovými oky pokryt průhlednou odolnou izolací.

Zemnící propojení je provedeno pomocí zemnící svorky typu 502 016. Tato svorka je vyrobena z vysoce kvalitní slitiny mědi, osazené kotvícím šroubem z galvanizované oceli.


Typové označení Průřez lana (mm2) Ir/tr
( kA/s )
Délky Cu lan Váha soupravy
v kg
a,b,c d
512 148 25 5 / 1 2000 3000 6,5
512 149 35 7,5 / 1 2000 3000 7,6
512 150 50 10 / 1 2000 3000 8,8
512 151 70 13,5 / 1 2000 3000 12,2

Pro více informací nahlédněte na naše www:
Vodičové svorky
Zemnící svorky
Zemnící manipulační tyče