ZKRATOVACÍ SOUPRAVA

S tyčemi a samosvornými svorkami pro NN volná vedení

Použití
Pro klasická NN volná vedení s libovolně umístěným neutrálním vodičem.

Použitelná pro hliníkové i měděné vodiče o průměrech 3 - 14 mm (6 mm2 RE do 120 mm2 RM).

Zkratová odolnost: 4 kA/1s.

Konstrukce soupravy:
Kontaktní části jsou plně izolovány.
Permanentní a stálý kontakt zajišťuje samosvorný mechanismus kontaktní svorky.
Ovládací rukojeti a kryty svorek jsou vyrobeny z odolného plastického materiálu.

Zkratovací tyč 508 117: délka 600 mm
Zkratovací tyč 508 119: délka 900 mm
Zkratovací tyč s indikační LED lampou typu 508 120 na požádání k dispozici.
Délky lan: 600 mm.

Propojovací kabely jsou vyrobeny z vysoce ohebných Cu lan o průřezu 16 mm2 s průhlednou PVC izolací, Spojovací kus Cu lan a jejich kabelová oka jsou pokryta stejným typem izolace.

Typové označení Ovládací tyče v soupravě Váha v kg
512 210 3 x 508 117
1 x 508 119
2,7
512 212 4 x 508 117
2,5


ZKRATOVACÍ SOUPRAVA

S tyčemi a šroubovacími svorkami pro NN volná vedení

Použití:
Pro klasická NN volná vedení s libovolně umístěným neutrálním vodičem.

Použitelná pro hliníkové i měděné vodiče o průměrech 3 - 14 mm (6 mm2 RE do 120 mm2 RM).
Propojovací kabely o průřezu 25 mm2 *), délky 600 mm jsou vyrobeny z vysoce ohebného Cu lana s průhlednou izolací.

Zkratová odolnost: 5 kA/1s.

Konstrukce soupravy:
Vodičové svorky typu 507 050 jsou vyrobeny z pocínované vysoce legované slitiny mědi a jsou pevně spojené s ovládací tyčí.
Kontaktní části svorek jsou vybaveny drážkováním pro snadnější odstranění nečistot, nebo oxidačních vrstev.

Ovládací tyče jsou vyrobeny z vysoce pevnostního a odolného PVC.
Soupravy 512 103 - 512 105 jsou osazeny ovládací tyčí 507 032( délky 500 mm ).
Pro vedení, kde je neutrální vodič umístěn nad fázovými se doporučuje použít delší ovládací tyč 507 033 ( délky 900 mm ).

*) na požádání lze soupravu dodat s Cu lany o průřezu 16, 35, 50 a 70 mm2


Typové označení Počet ovládacích tyčí se svorkou Délka tyčí Váha soupravy v kg
512 103
512 104
512 105
4
5
6
4 x 500
5 x 500
6 x 500
3,2
4,0
4,7
512 106
512 107
512 108
4
5
6
1 x 900 + 3 x 500
1 x 900 + 4 x 500
1 x 900 + 5 x 500
3,4
4,2
4,9


PROUDOVÉ PŘIPOJOVACÍ TYČE

Pro různé typy NN volných vedení

Pokyny pro použití:
Tyto tyče jsou určeny pro připojení na vedení pod napětím pro dlouhodobé napojení např. staveništních rozvaděčů apod.
Aby nedocházelo k poškození propojovacích kabelů, doporučujeme používat držák typového označení 517 036 zobrazený níže.

Použití:
Pro hliníková a měděná vedení o průměrech 5 - 15 mm ( 16 mm2 RE do 120 mm2 RM ).

Jednopólové proudové připojení tyče pomocí kabelu typu H07RN-F (nebo AD7RN-F) odpovídá DIN VDE 0282 část 810, průřez kabelu je 10 až 25 mm2, 4 x 35 mm2.

Typy 517 035, 517 043 a 517 041 jsou určeny pro:
Samostatné napojení na fázové vodiče včetně neutrálního. Pojistková objímka je určena pro pojistku do 100 A.

Typ 517 042 je určen pro:
Samostatné napojení na fázové vodiče. Pojistková objímka je určena pro pojistku do 63 A.


Konstrukční vysvětlivky:

Rukojeť na připojovací tyči je ve vzdálenosti 1m pro bezpečné připojení tyče na vedení.

Svorka je vyrobena z pocínované slitiny hliníku. Propojení s kabelem je provedeno v izolované pojistkové objímce.

Pojistková objímka má krytí IP54.


Typové označení Použití na Barevné značení Max. proud (A) Pro šroubové pojistky Váha tyče v kg
517 042 Fázový vodič Černá 63 až do 63 A 1,2
517 035 Fázový vodič Černá 100 1,2
517 043 Neutrální vodič Žlutozelená 100 1,2
517 041 Neutrální vodič Modrá 100 1,2


DRŽÁK PROUDOVÝCH PŘIPOJOVACÍCH TYČÍ

Pro různé typy NN volných vedení


Držák je plně izolovaný, vyrobený z plastického materiálu odolného vůči vodě, UV záření a dalším povětrnostním vlivům. Je vybaven dvěma svorkami z galvanizované oceli pro přichycení kabelu do průměru 42 mm.

Držák může být zavěšen na konstrukci jak je znázorněno na obrázku, nebo jiným podobným způsobem.

Finální ukotvení se provádí pomocí nylonového pásku, který je součásti držáku.

Odolnost v krutu je max. 1000 N.

Typové označení Váha v kg
517 036 0,75